Wielkie podziękowanie za wspaniały komentarz.

Pozwalam sobie zwrócić Państwa uwagę na wczorajszy komentarz Pana Nikodema. Autor, który (jak dedukuję) również należy do nieoficjalnego Klubu Uczniów Doktora Doyle’a znakomicie wyjaśnił, na czym polega  prawdziwe rozumowanie medyczne i jak dalece Doktor House nie spełniał jego kryteriów.

Wyrazy głębokiego szacunku za znakomity merytorycznie i dydaktycznie wywód!

A że nie zgadzamy się co do ogólnej wartości artystycznej serialu? Cóż: „de gustibus…”